איתור תשתיות תת קרקעיות

איתור סימון ומיפוי תשתיות תת קרקעיות

תחום זה מהווה פתרון מושלם לתכנון בנייה חדשה, הנחת צנרת באדמה או תחילת פיתוח קרקע.

את מיפוי התשתיות התת קרקעיות אנחנו מבצעים בעזרת מכשירים יעודים אשר מעניקים לנו את התמונה האופטימלית למצב התשתיות התת קרקעיות

 • משדר ומקלט שדות אלקטרומגנטיים לאיתור תשתיות מתכתיות
 • רדאר חודר קרקע (GPR) לאיתור תשתיות אל מתכתיות
 • משדרים זעירים לאיתור תשתיות אל מתכתיות
 • משדרי אינדוקציה לביצוע איתור תשתיות עיוור (יפורט בהמשך מהו איתור עיוור)
 • דיסטומט LEICA לביצוע מיפוי טופוגראפי של התשתיות בתא השטח
 • RTK LEICA לביצוע מהיר של מיפוי טופוגראפי של התשתיות בתא השטח

מהן התשתיות אותן נוכל לאתר:

 • כבלי חשמל
 • כבלי תאורה
 • כבלי תקשורת
 • צינורות גז
 • צינורות מים
 • צינורות ביוב

מהו איתור עיוור:
ניתן לומר שאפשר לאתר תשתיות מתכתיות כאשר אנחנו יודעים איפה הן מתחילות ואיפה הן מסתיימות.
מורכב יותר כאשר לא יודעים אם יש בכלל תשתיות באדמה או כאשר לא יודעים היכן התשתיות מתחילות והיכן הן מסתיימות.
איתור תשתיות במצב זה נקרא "איתור עיוור".
בסקר תשתיות עיוור אנחנו מבצעים סריקה על פני השטח ומחפשים שוחות ומעברים של כבלי חשמל, תקשורת, צנרות גז, מים או כל אינדיקציה אחרת המעידה על הימצאות תשתיות תת קרקעיות.
חשובה גם העובדה שכל גוף מתכתי משמש כתחנת ממסר לשידורים קיימים באוויר.
עובדה זו מאפשרת לנו לקלוט את אותם שידורים ובעזרתם לאתר את תוואי התשתית ועומקה.
ניתן גם להשתמש במשדר מיוחד (משדר אינדוקציה) בעזרתו מחפשים תגובות אלקטרומגנטיות לכל אותן תשתיות שאיתרנו קודם לכן בסריקה.
בדרך כלל, מטרת "איתור עיוור" היא לבדוק תא שטח חדש לקראת בניה או חפירה וזאת כדי למנוע פגיעה בתשתיות קיימות.

עקרונות פיסיקאליים באיתור תשתיות:
כאשר נמצא קצה מתכתי של תשתית תת קרקעית ניתן לחבר אליה משדר מיוחד ולאתר בעזרתו את מסלול התשתית ועומקה.
אך חשוב לזכור, שדות אלקטרומגנטיים נוטים להתעוות ולהעלם ומקשים על מלאכת האיתור.
לכן חשובה ההבנה הפיסיקאלית של שדות מגנטיים ואין זה אומר שכל אחד יכול לבצע אותה.
בהוראות היצרן של מכשיר האיתור שלנו כתוב: "איתור מוחלט של תשתית תת קרקעית מתבצע אך ורק כאשר חושפים בזהירות את התשתית באדמה".
כך גם באיתור תשתיות על ידי רדאר חודר קרקע (G.P.R) המסוגל לאתר תשתיות אל מתכתיות.
רדאר זה מסוגל להבחין בשינוי המאסה (או הצפיפות) באדמה ובכך להפריד שכבה אחת משכנתה. בעזרת כיוון נכון של תדרי העבודה, סוג הקרקע, עומק החיפוש וניתוח נכון של תמונת הרדאר, ניתן להבחין בתשתיות תת קרקעיות אל מתכתיות בתוך עומד האדמה.

תשתיות אל מתכתיות:
לצערנו עד היום אין פתרון הנדסי יפה לאיתור תשתיות אל מתכתיות.
גם הטכנולוגיה שבשימוש רדאר חודר קרקע אינה מספיקה בחלק מהמקרים.
השיטה שבה אנו נוקטים היא שיטת האינטגרציה. אנחנו משלבים כמה טכנולוגיות יחד וזאת כדי לתת מענה מקסימאלי לאיתור תשתיות מסוג זה.

אחריות ביצוע:

מסיבות מובנות לעיל, אין אנחנו מסוגלים לתת אחריות לדיוק וביצוע האיתור.
רק גילוי ויזואלי (חשיפה) של תשתיות תת קרקעיות היא הדרך היחידה והנכונה לאמת את המיפוי שלנו.
כתב: ישראל רום