כללי

/כללי

איתור סימון ומיפוי תשתיות תת קרקעיות

איתור תשתיות תת"ק אינו פשוט כלל ועיקר. רק אנשי תשתיות תת קרקעיות, אותם מתכננים ומבצעים של אותן תשתיות יבינו את התצוגות והנתונים השונים המופיעים במכשירי האיתור. הכרה לעומק של תשתיות מים, תקשורת וחשמל תביא תמיד לתוצאות טובות ולאיתור מהיר. אז איך המומחים מאתרים תשתיות תת"ק? איתור צינור תת קרקעי יהיה מהיר וקל. אך כאשר יש

מייקל פראדיי

מייקל פאראדיי נולד והתגורר בבריטניה שם ערך את ניסויו בתחומי המדע השונים אלה היו עיסוקיו העיקריים. פועלו הרב בתחום המדע במאה השמונה עשרה ייזכר לדורות רבים, תרומתו הרבה לגילויים רבים שיפרו את ההבנה שלנו בנושאים חשמליים בשדות מגנטיים ואת חיי כולנו. פאראדיי הוא המדען שפיתח את תורת החשמל כמקור אנרגיה מרכזי. הודות לידע שרכש בעקבות

איך מוצאים את מקום הקצר בדיוק של 5 ס"מ

איך מוצאים בדיוק של 5 ס"מ את מקום הקצר בכבל תת קרקעי. או, במילים אחרות: מהו המיקום הנקודתי בשטח, לקצר חשמלי לאדמה. ראשית, יש לדעת איזה מין קצר יש לנו בכבל התת קרקעי מתאים לכבלי מתח גבוה (כבלי שמן או גיד בודד) וכבלי מתח נמוך. א. האם רק חלק מגידי הכבל התת קרקעי מקצרים

5 ס"מ לקצר בכבל מתח גבוה

תמיד יש זליגה קטנה לאדמה בכל כבל המוליך זרם חשמלי, במיוחד קורה הדבר בכבלי מתח גבוה ועליון. מתי זליגה קטנה של זרם חשמלי בכבל מתח גבוה, הופכת לפריצת זרם גדולה הפורצת דרך הבידוד לאדמה. זרם הזליגה (לאורך זמן) תמיד מוצא את נקודת ההתנגדות הקטנה ביותר על הכבל, שם הוא סוגר מעגל חשמלי, זרם זליגה

איתור בדיוק של 5 ס"מ לקצרים ותקלות בכבלי חשמל במתח גבוה

זליגה קטנה של זרם חשמלי….. מתי סתם זליגה קטנה של זרם חשמלי בכבל מתח גבוה (מיקרו אמפרים), הופכת לפריצת זרם גדולה הפורצת דרך הבידוד לאדמה, סוגרת מעגל, ואז מנתקת את זרם החשמל באופן מידי? הרי בכל כבל המוליך זרם חשמלי יש זליגה קטנה הניתנת למדידה. בתמונה: חיבור הגיד האדום של הפולס-גנרטור לקראת

איתור תשתיות תת קרקעיות – המדריך הקצר | תרמו רום

המסלול הקצר איתור תשתיות תת קרקעיות נדרש לצורך זיהוי מכשולים תת קרקעיים שונים במקומות המיועדים לבנייה או להנחת תשתיות חדשות. לצורך איתור תשתיות תת קרקעיות מתכתיות משתמשים במערכות משדר – מקלט (גלאי) המסייעים לאיתור התוואי של צינור, כבל ואו כבל התקשורת. יש תשתיות שאינן מתכתיות ונכון לעכשיו עדיין לא הומצא מכשיר איתור אפקטיבי ואולטימטיבי- לבד משימוש ברדאר

מאמר חדש – איתור תשתיות תת"ק, חשיבות איתור תשתיות

איתור תשתיות תת קרקעיות בפרט ומיפוי תשתיות בכלל הוא כמעט תנאי הכרחי לעבודות שונות בקרקע ובעיקר בעבודות בנייה. קל יותר לאתר תשתיות תת"ק שידוע על קיומן וכל שנדרש הוא לאתר את מיקומן. קשה ומסובך יותר לבצע "איתור עיוור" של תשתיות שאולי קיימות, כמו השערה על היתכנות קיומן של תשתיות תת קרקעיות אשר אין מידע עליהן, קל