תקלות אופיניות בכבלי חשמל שאנו בתרמו-רום פגשנו:

 • פגיעה פיזית בכבל (מחפרון או אבן שפגעו בכבל).
 • חדירת מים לבין שכבות הבידוד של הכבל.
 • תיקון לקוי של מופה לחיבור כבלים
 • כרסום עכברים את בידוד הכבל
 • פגם ביצור הכבל
 • התייבשות והיחלשות בידוד הכבל

מהלך איתור התקלה עם מיקרופון אדמה:

 • יש לנתק את כל גידי הכבל בשני קצוותיו.
 • מבצעים בדיקת בידוד במתח שבין 500 -5,000 וולט בין כל הגידים לאדמה ובינם לעצמם.
 • מסמנים על פני האדמה את תוואי הכבל ביתדות או בספריי צבע
 • מחברים פולס גנראטור בעל עוצמה רבה עם מתח של מעל 36,000 וולט לאיתור מיקום התקלה.
 • איתור וסימון מקום התקלה על ידי הציוד המיוחד שלנו הכולל: TDR גרפי, מיקרופונים לאדמה או חיישנים אלקטרומגנטיים.
 • הגעה לדיוק של 5 ס”מ ממקום הפגיעה

איתור נקודתי לתקלות בכבלי חשמל תת”ק:

דורש ידע, הבנת התקלה וניסיון רב באיתור קצרים תת קרקעיים כדי להגיע ליכולת לסמן את מקום הקצר על פני האדמה בדיוק של 5 ס”מ