איתור-סימון-ומיפוי-תשתיות-תת-קרקעיות

איתור תשתיות תת”ק אינו פשוט כלל ועיקר. רק אנשים העוסקים בתשתיות תת קרקעיות, אותם מתכננים ומבצעים של אותן תשתיות יבינו את התצוגות והנתונים השונים המופיעים במכשירי האיתור. הכרה לעומק של תשתיות מים, תקשורת וחשמל תביא תמיד לתוצאות טובות ולאיתור מהיר.
איתור תשתיות תת”ק הוא אומנות ולכן דורשת מיומנות!
לכן, אנחנו בתרמו-רום לעולם איננו נותנים אחריות משפטית לממצאי איתור תשתיות תת”ק. רק חשיפת התשתיות מבטיחה את מיקומן המדוייק באמת!!!

אז איך המומחים מאתרים תשתיות תת”ק?

איתור צינור תת קרקעי יהיה מהיר וקל. אך כאשר יש יותר מצינור אחד או שלצינור יש הסתעפויות והצטלבויות עם כבלים אחרים שיכולים להיות שייכים לחשמל או תקשורת, המצב הופך להיות קצת יותר מסובך. ישנם אף מקרים בהם יש גם צינורות שמוליכים מים בכיוון ההפוך הנמצאים יחדיו עם הצינור הרצוי בתוך תעלה.
אם בטעות היה מעקב אחר צינור אחר או כבל תקשורת או חשמל ונמסרו כל הממצאים הלא נכונים, ניתקל בבעיה של זיהוי צינור בשלב מאוחר יותר ונגיע למבוי סתום.

כאן נכנסים המאתרים שלנו לתמונה!
המאתרים יחפשו אחר הצינור הרצוי בעזרת שדה מגנטי מסוים שמוביל לצינור הנמצא בתוואי ועומק הגיוני מה שיביא לסימון ומיפוי מהיר של אותו צינור.
לא פעם, השדה המגנטי הנמצא בקשר לצינור מסוים, מוביל את המאתרים בהמשך לצינורות או כבלים אחרים שאינם קשורים כגון כבלי חשמל או תקשורת והמאתרים ממשיכים עד שהם מגיעים למבוי סתום, אך אל חשש, יש דרכים נוספות המשמשות את המאתרים לבדיקות ומניעת טעויות. על אף הכתוב כאן, איתור וסימון תשתיות היא אומנות ואינה מדע מדוייק. ידועים מקרים שסימון ומיפוי תשתיות נמצאו שגויים.
“תרמו-רום” לעולם לא תיתן אחרויות משפטית למיקום מדוייק של תשתיות אותן היא מאתרת!
חשיפה כוללת של התשתיות התת”ק היא הדרך היחידה לאמת את ממצאי האיתור, סימון ומיפוי התשתיות הנ”ל

כתב: ישראל רום