איתור-תשתיות-תתק
איתור תשתיות תת קרקעיות בפרט ומיפוי תשתיות בכלל הוא כמעט תנאי הכרחי לעבודות שונות בקרקע ובעיקר בעבודות בנייה. קל יותר לאתר תשתיות תת”ק שידוע על קיומן וכל שנדרש הוא לאתר את מיקומן.
קשה ומסובך יותר לבצע “איתור עיוור” של תשתיות שאולי קיימות, כמו השערה על היתכנות קיומן של תשתיות תת קרקעיות אשר אין מידע עליהן, קל וחומר- בוודאות.

איתור תשתיות קרקעיות מחייב ציוד מיוחד, בעיקר באיתור תשתיות העשויות להימצא במשטחים לא אופייניים. חשיבות האיתור נובעת מהסכנה הטמונה בפגיעה בהן במידה שלא ידוע על קיומן ופעולות קידוח וחפירה בקרקע עלולות לפגוע בהן.

הסיכון הכרוך בפגיעה בתשתיות מחייב מיפוי מפורט שלהן מבעוד מועד, כך שכל המבצע עבודות תשתיות בשטח מסוים, יידע מה מצוי בפניו ויוכל להיזהר מפגיעה בהם.
איתור “קצה חוט” – עשוי להקל מאד על איתור תוואי ומסלול של צינור או כבל תת קרקעי ובכך לאפשר מיפוי מלא, מדויק ומפורט של תא השטח שבו מתבצעת העבודה.

חשוב ככל שיהיה הציוד המאפשר איתור תשתיות תת קרקעיות ומקל על זיהויו, הוא אינו מהווה תחליף מלא לחשיפת התשתיות בפועל. רק חפירה וחשיפה הלכה למעשה מהווה עדות מוחשית חד משמעית לקיום תשתיות תת קרקעיות.

ציוד שבאמצעותו אפשר לאתר תשתיות תת קרקעיות שאינן מתכתיות והמצויות מתחת לפני הקרקע הוא הרדאר התת קרקעי, ה G.P.R.
חשוב לציין, כי על אף קיומו של ציוד משוכלל, קיים קושי לאתר תשתיות שאינן מתכתיות, לכן כיום רק רדאר מסוגל לחדור את הקרקע ומאפשר איתור תשתיות שאינן מתכתיות וגם זאת לא בקלות..

בדרך כלל, הציוד הנדרש אשר באמצעותו ניתן לאתר תגובות אלקטרומגנטיות של צינורות, כבלי חשמל ותקשורת ואביזרים נוספים המשפרים את התגובות האלקטרומגנטיות. הוא ציוד לאיתור תשתיות מתכתיות בלבד, אינו מחייב שימוש במשדר. בדרך כלל צריך שני מכשירים לאיתור התשתיות ומסלולם: משדר ומקלט (גלאי) .
אחרי האיתור ועל פי הממצאים, מסמנים את המידע שהתגלה על פני השטח ועל מפה.

אם אתם מחפשים חברה שתספק לכם שירות לאיתור תת”ק- אתם מתבשרים, כאן ועכשיו, כי מצאתם את מבוקשכם: מוצע לכם כאן שירותי גלאי שדות מגנטיים לאיתור צנרת מתכתית, וכל השירות המאפשר איתור תקלות בכבלים חשמליים, איתור נזילות, סריקות תרמו גרפיות ועוד.

כתב: ישראל רום