איתור תשתיות תת קרקעיות

איתור סימון ומיפוי תשתיות תת קרקעיות

תחום זה מהווה פתרון מושלם לתכנון בנייה חדשה, הנחת צנרת באדמה או תחילת פיתוח קרקע.

מקצוע איתור תשתיות תת קרקעיות הוא אומנות ומיומנות אך בוודאות אינו מדע מדוייק.
את מיפוי התשתיות התת קרקעיות אנחנו מבצעים בעזרת מכשירים יעודיים אשר מעניקים לנו את התמונה האופטימלית למצב הקיים בשטח.

 • משדר ומקלט שדות אלקטרומגנטיים לאיתור תשתיות מתכתיות
 • רדאר חודר קרקע (GPR) לאיתור תשתיות אל מתכתיות
 • משדרים זעירים לאיתור תשתיות אל מתכתיות
 • משדרי אינדוקציה לביצוע איתור תשתיות עיוור (יפורט בהמשך מהו איתור עיוור)
 • דיסטומט LEICA לביצוע מיפוי טופוגראפי של התשתיות בתא השטח
 • RTK LEICA לביצוע מהיר של מיפוי טופוגראפי של התשתיות בתא השטח

מהן התשתיות אותן נוכל לאתר:

 • כבלי חשמל
 • כבלי תאורה
 • כבלי תקשורת
 • צינורות גז
 • צינורות מים
 • צינורות ביוב

מהו איתור עיוור:
ניתן לומר שאפשר לאתר תשתיות מתכתיות כאשר אנחנו יודעים איפה הן מתחילות ואיפה הן מסתיימות.
מורכב יותר כאשר לא יודעים אם יש בכלל תשתיות באדמה או כאשר לא יודעים היכן התשתיות מתחילות או מסתיימות.
לאיתור תשתיות במצב זה אנחנו בתרמו-רום נתנו את השם: “איתור עיוור”.
בסקר תשתיות עיוור אנחנו מבצעים סריקה על פני השטח ומחפשים שוחות ומעברים של כבלי חשמל, תקשורת, צנרות גז, מים או כל אינדיקציה אחרת המעידה על הימצאות תשתיות תת קרקעיות.
למעשה, כל גוף מתכתי קולט שידורים מגנטיים ומשדר אותם כאילו הוא תחנת ממסר.
עובדה זו מאפשרת לנו לקלוט את אותם שידורים ובעזרתם לאתר את תוואי התשתיות ועומקם.
ניתן גם להשתמש במשדר מיוחד (משדר אינדוקציה) בעזרתו מחפשים תגובות אלקטרומגנטיות לכל אותן תשתיות שאיתרנו קודם לכן בסריקה.
בדרך כלל, מטרת “איתור עיוור” היא לבדוק תא שטח חדש לקראת בניה או חפירה וזאת כדי למנוע פגיעה בתשתיות קיימות.

עקרונות פיסיקאליים באיתור תשתיות:
כאשר נמצא קצה מתכתי של תשתית תת קרקעית ניתן לחבר אליה משדר מיוחד ולאתר בעזרתו את מסלול התשתית ועומקה.
אך חשוב לזכור, שדות אלקטרומגנטיים נוטים להתעוות ולהעלם ומקשים על מלאכת האיתור.
לכן חשובה ההבנה הפיסיקאלית של שדות מגנטיים ואין זה אומר שכל אחד יכול לבצע אותה.
בהוראות היצרן של מכשיר האיתור שלנו כתוב: “איתור מוחלט וודאי של תשתית תת קרקעית מתבצע אך ורק כאשר חושפים בזהירות את התשתית באדמה”.
כך גם באיתור תשתיות על ידי רדאר חודר קרקע (G.P.R) המסוגל לאתר תשתיות אל מתכתיות.
רדאר זה מסוגל להבחין בשינוי המאסה (או הצפיפות) באדמה ובכך להפריד שכבה אחת משכנתה. בעזרת כיוון נכון של תדרי העבודה, סוג הקרקע, עומק החיפוש וניתוח נכון של תמונת הרדאר, ניתן להבחין בתשתיות תת קרקעיות אל מתכתיות בתוך עומד האדמה.
אך הרדאר אינו כלי ודאיי לאיתור תשתיות, כיוון שהתשתיות הללו הן קטנות מדי לאבחון של רדאר כזה.

תשתיות אל מתכתיות:
לצערנו עד היום אין פתרון הנדסי יפה לאיתור תשתיות אל מתכתיות.
גם הטכנולוגיה שבשימוש רדאר חודר קרקע אינה מספיקה בחלק מהמקרים.
השיטה שבה אנו נוקטים היא שיטת האינטגרציה. אנחנו משלבים כמה טכנולוגיות יחד וזאת כדי לתת מענה מקסימאלי לאיתור תשתיות מסוג זה.

אחריות ביצוע:

מסיבות מובנות לעיל, אין אנחנו מסוגלים לתת אחריות לדיוק וביצוע האיתור.
אין חברת ביטוח בעולם שבאמת מספקת פוליסת ביטוח לביצוע לעבודת איתור תשתיות.
רק גילוי ויזואלי (חשיפה) של תשתיות תת קרקעיות היא הדרך היחידה והנכונה לאמת את המיפוי שלנו.
כתב: ישראל רום