איתור מדויק של 5 ס”מ לקצר בכבל מ”ג ו מ”נ
עם השנים התקדמנו בארץ ואנחנו מזינים את כל הצרכנים במערכות חשמל תת קרקעיות. לא רק מערכות החשמל, אלא גם: צנרת המים, הובלת הביוב, כבלי טלפוניה, טלוויזיה, ותקשורת אינטרנטית, צנרת גז, מי גשמים ואולי החסרתי משהו…
מה קורה כשיש תקלה כמו, נזילת מים בצינור תת קרקעי, או תקלה בשאר ההזנות המוליכות את האנרגיה והחומרים שאנו זקוקים או פולטים המוזכרים כאן למעלה…
לדוגמא: תקלת הזנת חשמל בכבל תת קרקעי.
התופעה: פתאום הפסקת חשמל, רצים ללוח החשמל ומוצאים שאין בכלל מתח בלוח שלנו, אנחנו פונים ללוח המזין את הלוח שלנו ומוצאים, שהמפסק החשמלי המחבר והמזין את הכבל החשמלי התת קרקעי קפץ וניתק את הזנת החשמל.

החשמלאים שבינינו מנסים ומרימים את המפסק החשמלי הסורר והוא קופץ שוב ושוב מנסים ושוב הוא קופץ.
אנחנו רצים שוב ללוח החשמל המוזן מהכבל התת קרקעי הזה פותחים אותו ומוצאים…. שכל המפסקים מורמים ודבר לא קפץ.

כאן החשמלאי כבר יודע: המפסק קפץ בגלל תקלה בכבל התת קרקעי המזין את הצרכנים.

שלב א’- מחפשים מי יודע לאתר את מקום הקצר בכבל תת קרקעי.

גולשים בגוגל, ומגלים את תרמו-רום!
נכון, אנחנו בתרמו-רום יודעים אכן יודעים לאתר את נקודת הקצר על פני האדמה בכבל חשמלי תת קרקעי בדיוק של 5 ס”מ.
לנו יש את הידע והציוד לכך.
קובעים את מחיר ואת המועד השירות, ואנחנו מגיעים לאתר את מוקד הקצר בכבל התת קרקעי.

שלב ב’ -הכנה לאיתור מסלול הכבל התת קרקעי.

מנתקים את הכבל הסורר בשני קצותיו.
בעזרת משדר ומקלט שדות מגנטיים המחוברים לכבל הסורר, מאתרים ומסמנים את מסלול הכבל התת קרקעי על פני הקרקע.

שלב ג’ – איתור מיקום הקצר על פני האדמה בדיוק של 5 ס”מ.

מחברים משדר מתאים לאיתור קצרים בכבלים תת קרקעיים ובעזרת מאתר קצרים, אם מדובר על מתח גבוה מבצעים איתור אקוסטי.
הולכים ומחפשים לאורך מסלול הכבל שסומן קודם את מקום הקצר. מוצאים, מסמנים, את המיקום וקובעים את עומקו.

שלב ד’ – חישוף קטע הקצר בכבל התת קרקעי.

בדרך כלל עם מחפרון ולפעמים בכלי עבודה ידניים. חושפים מטר מכל צד סימון הקצר בכבל ואף מתחתיו. בכבלי מתח נמוך לא תמיד רואים את מקום הקצר, להבדיל מכבלי מתח גבוה, אשר מראה הקצר מתגלה בחישוף האדמה.

שלב ה’ – תיקון הקצר בכבל התת קרקעי.

חותכים את הכבל במקום הפגיעה,בודקים את התנגדות הכבל לשני צדדיו ומכינים אותו לחיבור חדש ונקי בעזרת קיט חיבור לכבל תת קרקעי, הכולל מחברי חשמל בלחיצה, שרוולי התכווצות בחום, שרוול מרכזי הסוגר ואוטם את מקום התקלה.

שלב ו’ – טרם כיסוי התעלה, בדיקת הכבל התת קרקעי.

מבצעים בדיקת בידוד נוספת עם מכשיר מתאים (Megger) במתח מתאים לווידוי תקינות התיקון ואולי למציאת קצרים וזליגות נוספים. לסיום מכסים עם חול את הכבל החשוף ומסמנים עם סרט אדום.

כתב: ישראל רום