מאמרים

/מאמרים

יולי 2012

5 ס"מ לקצר/נתק בכבל מתח גבוה

תמיד יש זליגה קטנה לאדמה בכל כבל המוליך זרם חשמלי, במיוחד קורה הדבר

איתור בדיוק של 5 ס"מ לקצרים ונתקים בכבלי חשמל במתח גבוה

זליגה קטנה של זרם חשמלי….. מתי סתם זליגה קטנה של זרם חשמלי בכבל