מאמרים

/מאמרים

יולי 2012

מאמר חשיבות איתור תשתיות

איתור תשתיות תת קרקעיות בפרט ומיפוי תשתיות בכלל הוא כמעט תנאי הכרחי לעבודות שונות בקרקע