בדיקה תרמוגרפית

סריקות תרמו גראפיות

בדיקה תרמוגרפית הינה בדיקת לוחות חשמל, מנועים, מערכות אויר וציוד אחר אשר בודקת את טמפרטורת העבודה תחת עומס.

הצורך בביצוע בדיקה תרמוגרפית יכול לנבוע מכמה סיבות:

 • בדיקה תקופתית של הציוד במפעל או בית העסק כחלק משיטת “אחזקה מונעת”
 • בדיקה תרמוגרפית כחלק מקבלת היתר כיסוי ביטוחי מחברת הביטוח
 • תקלה לא מוסברת של אחד או יותר מחלקי המערכת
 • בדיקת הרצה ראשונית של ציוד חדש והרצון לבדוק אם הוא עובד כשורה

לכל מערכת, בין אם היא חשמלית או מכאנית, נקבעה על ידי היצרן טמפרטורת עבודה מסוימת.
תפקידה של הבדיקה התרמוגרפית לבדוק אם לוח החשמל, המנוע או מערכת האוויר פועלת בדיוק לפי הוראות היצרן.
אם לא, איזה חלק במערכת הוא זה שיוצר את הבעיה. כל זאת ניתן לבדוק ולסווג על ידי סריקה תרמו גראפית

קצת על המצלמה התרמית

 • טווח הבדיקה נע בין 30- עד 250 מעלות צלזיוס
 • רגישות המצלמה היא  +\- 0.1  מעלות
 • בעלת ציין לייזר העוזר להתמקד על אזור הבדיקה

ציוד נוסף איתו אנחנו מבצעים סריקה תרמו גראפית:

 • אמפר-מטר צבת AC/DC גדול
 • מכשיר לבדיקת איכות בידוד בכבלי חשמל במתח של עד 5,000 וולט

סיבות שונות לתקלות בארונות חשמל:

 • תכנון לקוי – צפיפות יתר, חתך מוליכים, אביזרים לא מתאימים, חוסר אוורור-קירור, מיקום אביזרים לא נכון, שדות מגנטיים וגלי מיקרו נסתרים
 • תקופה ראשונה להפעלה – טעויות בחיווט, מיקום כבלים במקומות לא מתאימים, קשירה והידוק צמות כבלים, כיפוף כבלי זרם גדולים בזויות אסורות, חוסר הקפדה על מרחקי בטחון בין כבלים לגופים אחרים
 • טיפול או תיקון לא נכונים – הידוק יתר של מוליכים, אי הידוק מוליכים, שינויים בלוח החשמל שנעשו ללא תכנון נכון
 • תוספות לא מתוכננות – תוספת עומסים לא מתוכננות, הרמוניות חדשות, שינוי לרעה של כופל ההספק, ריבוי הפעלות
 • בעיות סביבתיות – חום ממקור חיצוני, מחסור באוורור, אבק, רעידות מכאניות סביבתיות
 • עייפות החומר – התיישנות רכיבים, מגעים שרופים, מכאניקת רכיבים בלויה, תאים גלוונים בחיבורי הכבלים

זכרו: מרבית חומרי הפלסטיק מתחמצנים ומתחילים להישרף ב 75 מעלות!
למעשה זו תחילתה של שריפה.
בדיקה עם גב היד בתוך לוח החשמל אינה מאפשרת גילוי אמיתי של נקודות קטנות
וחמות בתוך הארון.

ישנם שמות שונים לאותו תהליך אותו אנחנו מבצעים:
סריקה תרמית, סריקה תרמו גראפית, צילום תרמי, צילום תרמו גראפי, צילום אינפרה אדום, סריקה אינפרה אדומה ועוד.