שלב 1 – קבע את סוג התקלה-
כדי לקבוע את סוג התקלה בכבל עלינו לבצע מספר שלבים –
א. לנתק את הכבל מכל לוח, צרכן או הזנה
ב. לבצע בדיקת התנגדות במתח 500V לפחות בין הפאזות לעצמן, בין
הפאזות לאדמה, ובין הפאזות להארקה.
לשיטתי – ערכי התנגדות מתחת ל- 2MΩ מעידים על כבל תקול.

שלב 2 – קבע את סוג ואורך הכבל –
בדוק אם מדובר בכבל מסוכך, משוריין, האם מושחל בתוך צינור, סוג וגודל הגידים. ניתן להיעזר בתוכניות החשמל באתר.

שלב 3 – הזמנת מעבדת איתור –
מסור למעבדת האיתור את מירב פרטי התקלה.

שלב 4 – מעבדת האיתור בשטח –
א. תבצע בדיקה חוזרת של ערכי ההתנגדות בכבל.
ב. תבצע איתור וסימון תוואי (מסלול) ועומק הכבל לכל אורכו.

שלב 5 – שלב האיתור –
בהתאם לסוג התקלה נשתמש במכשירי האיתור הרלוונטים.
בכל מקרה ומתוך ניסיון העבר, בעת שימוש במכשיר איתור בעל מתח גבוה, יש לנתק לגמרי את הכבל מכל לוח, צרכן או מפסק מתוך חשש לגרימת נזק.

שלב 6 – שלב החפירה –
א. ניתן לחפור בעזרת מחפרון, משאבת עפר או כלים ידניים.
ב. יש לחפור בזהירות תוך שימת דגש לתשתיות אחרות.
ג. יש לחפור בור גדול מספיק שיאפשר כניסה נוחה ובטוחה, במיוחד אם מדובר בבור עמוק.
ממליץ לחפור בור בקוטר שני מטרים לפחות סביב מקום הפגיעה.

שלב 7 – התיקון –
א. הסרת קטע הכבל התקול
ב. בדיקת ערכי התנגדות לשני צידי הכבל
ג. התקנת מופה מתאימה לסוג וגודל הכבל
ד. שמירת אזור התיקון נקי ככל האפשר מלכלוך, חול, אדמה, לחות ורטיבות.
ה. שימוש בלוחץ אביזרים בעל נעילת ראצ’ט.
ו. כיווץ בידודים יעשה בעזרת אקדח אוויר חם (blower) ולא בעזרת מבער (burner).
מבער עלול להשאיר פיח בתוך המופה, דבר הגורם להאצת הבלאי והופעת קצר נוסף.

שלב 8 – בדיקה סופית –
א. בדיקת ערכי התנגדות בכל גידי הכבל.
ב. חיבור הכבל לארונות ההזנה וארונות המשנה.
ג. החזרת זרם החשמל.