בדיקת תוכניות חשמל לפני ביצוע איתור תקלה בכבל חשמל תת קרקעי