קידוח ניסיון לפני חפירה באיתור קצר בכבל חשמל באדמה