סיבות אפשריות:

  1. תכנון לקוי הכולל: צפיפות יתר בארון, חתך מוליכים, אביזרים לא מתאימים, חוסר אוורר-קרור, מיקום אביזרים לא נכון. תקלות כאלה  מתגלות בתקופה הראשונה להפעלת הארון.

     2. תקופה ראשונה להפעלה: טעויות  בחיווט, מיקום כבלים במקומות
לא מתאימים, קשירה והידוק צמות כבלים, כיפוף כבלי זרם גדולים
בזויות אסורות, אין הקפדה על מרחקי בטחון בין כבלים לגופים אחרים.
ציוד שאינו עומד בתקן הדרוש. תקלות כאלה מתגלות בתקופה
הראשונה והן תוצאה של מתקין-חשמלאי חסר ניסיון, כמו שקרה כולנו.

    3. טיפול, תיקון לא נכון: הידוק יתר של מוליכים, אי הידוק מוליכים,
שינויים בארון כמו בסעיף 1. תקלות כאלה קורות לאורך תקופת החיים
של הציוד בארונות החשמל.

    4. בעיות סביבתיות: חום ממקור חיצוני, חוסר אוורור, אבק, רעידות
מכניות סביבתיות. תקלות כאלה מפתיעות את החשמלאים שכן הן לא
נמצאות בתוך ארון החשמל.

    5. אורך חיים: התיישנות רכיבים, מגעים שרופים, מכניקה בלויה של
הרכיבים, תוספת עומסים לא מתוכננת, הרמוניות חדשות, שינוי לרעה
של כופל ההספק, התרבות ההפעלות. תאים גלוונים בין מגעים וכבלים.
תקלות כאלה מפתיעות את אנשי האחזקה שכן בדרך כלל לא ידוע מה
עובר בציוד ומהו מצבו המכני-חשמלי.

הצילום התרמוגרפי האוטומטי, מגלה את הנקודה החמה ביותר
הנגלית לחיישן התרמי של המצלמה.
כאשר נקודה זו היא על משטח שמקדם ההולכת החום שלו  נמוך, כמו פלסטיק של אביזרי חשמל, הפרש הטמפרטורה בין הנקודה החמה לנקודה אחרת במרחק קטן של 10 מ”מ יהיה נמוך ב 10-15 מעלות. כלומר כל מדידה אחרת לרבות נגיעה ביד, מטעה!

כתב ישראל רום