5 ס”מ לקצר/נתק בכבל מתח גבוה

By | יולי 31st, 2012|

תמיד יש זליגה קטנה לאדמה בכל כבל המוליך זרם חשמלי, במיוחד קורה הדבר בכבלי מתח גבוה ועליון. מתי זליגה קטנה של זרם חשמלי בכבל מתח גבוה, הופכת לפריצת זרם גדולה הפורצת דרך הבידוד לאדמה. זרם הזליגה (לאורך זמן) תמיד מוצא את נקודת ההתנגדות הקטנה ביותר על הכבל, שם הוא סוגר מעגל חשמלי, זרם זליגה